Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Jastarnia

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bartosz Selin

Bartosz Selin

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 74, przynależność: KWW Młoda Jastarnia

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni wiceprzewodniczący
Komisja Gospodarki Miejskiej i Budżetu stała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 PKP interpelacja 2019-01-07 2019-01-21
3 Upamiętnienie Edmunda Perszke interpelacja 2019-01-24 2019-02-07
6 samowole budowlane interpelacja 2019-05-30 2019-06-13
7 usunięcie płyt drogowych interpelacja 2019-05-30 2019-06-05
9 wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. Sztormowej wniosek 2019-07-25 2019-08-07
12 próg spowalniający ruch na ul. Stefańskiego wniosek 2019-04-01 2019-11-25
13 lokalizacja defibrylatorów AED na terenie Gminy Jastarnia interpelacja 2020-02-17 2020-02-26
20 ogrodzenie nieruchomości przy ul. Portowej 39 interpelacja 2020-06-25 2020-07-09
28 Uporządkowanie płyt drogowych na ul. Polnej interpelacja 2021-05-27 2021-06-09
33 naprawa nawierzchni drogowej ul. Sztormowej i Jeżynowej wniosek 2022-07-25 2022-07-29
34 wniosek o sprawdzenie budowy obiektu na ul. Jeżynowej wniosek 2022-10-10 2022-10-21
38 remont budynku przy Stefańskiego 1 wniosek 2024-02-12 2024-02-22

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Jastarni. I zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru I Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Jastarni I zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru II Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Jastarni I zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/368/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Jastarnia do Stowarzyszenia Gmin RP EUROREGION BAŁTYK w Elblągu II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Jastarnia do Związku Miast i Gmin Morskich w Gdańsku II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Jastarni II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-06 UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-06 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania elementów majątku Gminy Jastarnia na wyposażenie jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019 – 2023 IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jastarnia nieruchomości (gruntu niezabudowanego) położonej w miejscowości Jastarnia. IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2019r. V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2019r. V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni wstrzymał się
2019-02-28 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni wstrzymał się
2019-02-28 Uchwała Nr VI/47/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2019 roku VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Jastarnia od osoby fizycznej pod Budowę ulicy (odcinka) Sportowej w Jastarni VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/54/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych nieruchomości Gminy Jastarnia położonej w Jastarni VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jastarnia VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2019 VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 mraca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2019 r. VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Jastarnia od osoby fizycznej pod „Budowę ulicy (odcinka) Sportowej w Jastarni VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastarnia oraz określenia granic ich obwodów VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń magazynowych na sprzęt rybacki w budynku stanowiącym własność Gminy Jastarnia położonym w Kuźnicy przy ul. Hallera 23 VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastarnia służebnością przesyłu VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwiertnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/ 77/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/78 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-05-30 Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-05-30 Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/240/2019 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jastarnia IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-05-30 Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Jastarni do reprezentowania Rady Miejskiej Jastarni w sprawie z zażalenia Rady Miejskiej Jastarni na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie z dnia 16 maja 2019r. o sygn. GD.RZT.070/311/P/2019.KR w przedmiocie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia przyjętego uchwałą Nr VII/57/2019 z dnia 28 marca 2019r. IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-05-30 Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni wotum zaufania X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jastarnia za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2018 r. X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/86/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników na kadencję 2020-2023 X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu dzierżawy X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/97/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/98/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/99/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/100 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jastarnia nieruchomości (gruntu niezabudowanego) położonej w miejscowości Jastarnia XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Zatwierdzenie uzupełnionego porządu obrad XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała NR XI/103/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza. XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 1 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 2 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 3 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 4 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 5 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 6 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 7 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 8 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 9 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 10 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 11 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-09-26 Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/108 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jurata od granicy miasta Jastarni do oczyszczalni ścieków XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/110 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/112 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/113 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-09-26 Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do sądu powszechnego XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:21:35 Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:26:40 Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:31:39 Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-10-24 12:34:26 Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:36:28 Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:42:07 Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:50:28 Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:51:40 Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:52:58 Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:57:04 Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Jastarnia od osób fizycznych pod „Budowę dróg wraz z budową miejsc postojowych, zjazdów indywidualnych, z odwodnieniem i oświetleniem odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów oraz ulicy Ceynowy w miejscowości Jastarnia” XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:08:35 Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 13:10:56 Zatwierdzenie porządku obrad XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 13:45:16 Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 13:48:15 Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastarnia, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 13:50:05 Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:11:11 Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:14:27 Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:23:45 Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:29:25 Uchwała Nr XIV/132/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:31:13 Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:32:39 Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:34:00 Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jastarnia XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:36:17 Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz gminnej jednostki kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:37:41 Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:39:06 Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:40:37 Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:42:18 Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:43:38 Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:44:58 Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:46:08 Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:47:34 Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:48:47 Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:50:10 Uchwała Nr XIV/146/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-11-28 14:10:09 Wprowadzenie zmiany w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 09:44:21 Zatwierdzenie porządku obrad XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 09:59:19 Uchwała nr XV/147/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:12:43 Uchwała nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:17:58 Uchwała nr XV/149/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Jastarni XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:24:05 Uchwała nr XV/150/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia obowiązującej na terenie Gminy Jastarnia górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:30:43 Uchwała nr XV/151/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie Ceynowy, Portowej i Mickiewicza XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-12-19 10:31:59 Uchwała nr XV/152/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jastarnia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:33:39 Uchwała nr XV/153/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:35:17 Uchwała nr XV/154/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:36:25 Uchwała nr XV/155/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:37:32 Uchwała nr XV/156/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:38:32 Uchwała nr XV/157/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:41:09 Uchwała nr XV/158/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:43:06 Uchwała nr XV/159/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:09:28 Zatwierdzenie porządku obrad XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:15:30 Uchwała Nr XVI/160/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:16:35 Uchwała Nr XVI/161/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:18:42 Uchwała Nr XVI/162/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:28:12 Uchwała Nr XVI/163/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:32:31 Uchwała Nr XVI/164/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:34:12 Uchwała Nr XVI/165/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:35:40 Uchwała Nr XVI/166/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Jastarnia. XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:36:50 Uchwała Nr XVI/167/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2020 rok. XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:37:32 Uchwała Nr XVI/168/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2020 rok XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:38:34 Uchwała Nr XVI/169/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jastarnia XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:39:42 Uchwała Nr XVI/ 170 / 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:40:46 Uchwała Nr XVI/171/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:41:54 Uchwała Nr XVI/172/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:43:06 Uchwała Nr XVI/173/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:45:54 Uchwała Nr XVI/174/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:07:47 Zatwierdzenie porządku obrad XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:30:42 Uchwała Nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:32:01 Uchwała Nr XVII/176/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:34:22 Uchwała Nr XVII/177/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:36:26 Uchwała Nr XVII/178/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:40:13 Uchwała Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących „Raportu o stanie Gminy Jastarnia” XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:41:20 Uchwała Nr XVII/180/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:42:29 Uchwała Nr XVII/181/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:43:36 Uchwała Nr XVII/182/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:45:11 Uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:06:01 Zatwierdzenie zmienionego porządku obrad XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:21:59 Uchwała nr XVIII/184/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2020-2024 XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:24:48 Uchwała nr XVIII/185/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:26:47 Uchwała nr XVIII/186/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:28:19 Uchwała nr XVIII/187/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane przekazywane są do rejestru XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:29:51 Uchwała nr XVIII/188/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:30:40 Uchwała nr XVIII/189/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2020 XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:31:44 Uchwała nr XVIII/190/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:32:54 Uchwała nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:34:09 Uchwała nr XVIII/192/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:35:13 Uchwała nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:36:16 Uchwała nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:11:43 Zatwierdzenie porządku obrad. XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:39:19 Uchwała Nr XIX/195/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2020-2024 XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:42:24 Uchwała Nr XIX/196/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:43:48 Uchwała Nr XIX/197/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:45:10 Uchwała Nr XIX/198/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jurata XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:47:25 Uchwała Nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na: umorzenie w całości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, odroczenia terminu płatności nieumorzonej części wraz z rozłożeniem zapłaty na 24 raty oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych od ww. należności, a także odroczenia terminu płatności opłaty rocznej oraz o rozłożenie zapłaty na 24 raty oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych od w/w należności związanych z gruntem położonym w Jastarni. XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:48:42 Uchwała Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:49:52 Uchwała Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:51:01 Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:52:02 Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-06-25 14:13:46 Zatwierdzenie zmienionego porządku obrad XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-06-25 14:31:39 Uchwała Nr XX/204/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-06-25 14:34:24 Uchwała Nr XX/205/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-06-25 14:35:51 Uchwała Nr XX/206/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych z tytułu opłat czynszu dzierżawnego XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-06-25 14:36:57 Uchwała Nr XX/207/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-06-25 14:38:19 Uchwała Nr XX/208/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 12:14:19 Uchwała Nr XXI/209/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 12:26:21 Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jastarnia za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2019 r. XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 12:55:43 Uchwała Nr XXI/211/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 12:57:16 Uchwała Nr XXI/212/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2020-2024 XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:00:40 Uchwała Nr XXI/213/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:01:44 Uchwała Nr XXI/214/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:02:47 Uchwała Nr XXI/215/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jastarni XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:03:41 Uchwała Nr XXI/216/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:05:00 Uchwała Nr XXI/217/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymanie na cele publiczne na rzecz Gminy Jastarnia w formie darowizny nieruchomości położonych w Juracie XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:06:42 Uchwała Nr XXI/218/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie części czynszu na rok 2020 za podnajem nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:08:26 Uchwała Nr XXI/219/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:09:56 Uchwała Nr XXI/220/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:11:04 Uchwała Nr XXI/221/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:12:24 Uchwała Nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymanie na cele publiczne na rzecz Gminy Jastarnia w formie darowizny nieruchomości położonych w Juracie XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-07-30 13:14:00 Uchwała Nr XXI/223/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymanie na cele publiczne na rzecz Gminy Jastarnia w formie darowizny nieruchomości położonych w Juracie XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 12:39:43 Zatwierdzenie porządku obrad XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 12:53:04 Uchwała Nr XXII/224/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 12:55:42 Uchwała Nr XXII/225/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 12:56:47 Rozstrzygnięcie uwzględnienia uwagi do mpzp zawartej w pkt 2) XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2020-09-24 12:59:31 Rozstrzygnięcie uwzględnienia uwagi do mpzp zawartej w pkt 3) XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2020-09-24 13:00:36 Rozstrzygnięcie uwzględniania uwagi do mpzp zawartej w pkt 4) XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2020-09-24 13:05:18 Uchwała Nr XXII/226/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ogrodowej, Bałtyckiej, Abrahama, Ks. Stefańskiego i Ks. B. Sychty XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:06:41 Uchwała Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Jastarnia przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Jastarnia XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:07:54 Uchwała Nr XXII/228/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu umowy najmu XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:08:56 Uchwała Nr XXII/229/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia części parteru budynku położonego w Jastarni przy ul. Rybackiej 27 XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:11:16 Uchwała Nr XXII/230/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:13:13 Uchwała Nr XXII/231/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/205/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:14:53 Uchwała Nr XXII/232/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:16:05 Uchwała Nr XXII/233/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:17:18 Uchwała Nr XXII/234/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:18:31 Uchwała Nr XXII/235/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:19:46 Uchwała Nr XXII/236/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-09-24 13:21:00 Uchwała Nr XXII/237/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 12:11:27 Zatwierdzenie porządku obrad XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 12:35:03 Uchwała Nr XXIII/238/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 12:37:49 Uchwała Nr XXIII/239/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 12:39:40 Uchwała Nr XXIII/240/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród Gminy Jastarnia dla uczniów i studentów XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 12:54:33 Uchwała Nr XXIII/241/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 12:59:32 Uchwała Nr XXIII/ 242/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:04:57 Uchwała Nr XXIII/243/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:07:34 Uchwała Nr XXIII/244/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:15:20 Uchwała Nr XXIII/245/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2020-10-29 13:16:36 Uchwała Nr XXIII/246/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 rok. XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:19:37 Uchwała Nr XXIII/248/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:20:41 Uchwała Nr XXIII/249/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:21:45 Uchwała Nr XXIII/250/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:22:55 Uchwała Nr XXIII/251/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:24:08 Uchwała Nr XXIII/252/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:25:09 Uchwała Nr XXIII/253/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:26:20 Uchwała Nr XXIII/254/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych z tytułu opłat czynszu dzierżawnego XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:18:07 Uchwała Nr XXIII/247/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie realizacji projektu „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w porcie Jastarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w partnerstwie z Urzędem Morskim w Gdyni XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-10-29 13:28:20 Uchwała Nr XXIII/255/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Jastarni dotyczącego likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-11-26 12:06:40 Zatwierdzenie porządku obrad sesji. XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-11-26 12:08:33 Uchwała Nr XXIV/256/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-11-26 12:11:37 Uchwała Nr XXIV/257/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-11-26 12:18:16 Uchwała Nr XXIV/258/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-11-26 12:19:47 Uchwała Nr XXIV/259/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 listopada 2020 r. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-11-26 12:20:42 Uchwała Nr XXIV/260/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-12-21 12:09:15 Zatwierdzenie porządku obrad sesji. XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-12-21 12:18:30 Uchwała Nr XXV/261 /2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-12-21 12:20:40 Uchwała Nr XXV/262 /2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-12-21 12:22:28 Uchwała Nr XXV/263/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jastarnia XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-12-21 12:23:50 Uchwała Nr XXV/264/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-12-21 12:29:03 Uchwała Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-12-21 12:30:05 Uchwała Nr XXV/266/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-12-21 12:31:08 Uchwała Nr XXV/267/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-12-21 12:32:02 Uchwała Nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-12-21 12:33:22 Uchwała Nr XXV/269/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:08:06 Zatwierdzenie porządku obrad. XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:35:28 Uchwała Nr XXVI/270/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2021 rok XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:36:26 Uchwała Nr XXVI/271/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2021 rok XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:37:34 Uchwała Nr XXVI/272/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:38:40 Uchwała Nr XXVI/273/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:41:16 Uchwała Nr XXVI/274/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:42:33 Uchwała Nr XXVI/275/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:43:32 Uchwała Nr XXVI/276/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:44:31 Uchwała Nr XXVI/277/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:45:40 Uchwała Nr XXVI/278/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:46:55 Uchwała Nr XXVI/279/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:47:54 Uchwała Nr XXVI/280/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-01-28 10:48:55 Uchwała Nr XXVI/281/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-02-25 12:06:08 Zatwardzenie porządku obrad. XXVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-02-25 12:21:19 Uchwała Nr XXVII/282/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-02-25 12:24:26 Uchwała Nr XXVII/283/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jurata od granicy miasta Jastarni do oczyszczalni ścieków XXVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-02-25 12:27:45 Uchwała Nr XXVII/284/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jastarnia XXVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-02-25 12:29:02 Uchwała Nr XXVII/285/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń magazynowych na sprzęt rybacki w budynku stanowiącym własność Gminy Jastarnia położonym w Kuźnicy przy ul. Hallera 23A na działce nr 217/43 i 271/43 obręb Kuźnica XXVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-02-25 12:30:06 Uchwała Nr XXVII/286/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-02-25 12:31:08 Uchwała Nr XXVII/287/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-02-25 12:32:13 Uchwała Nr XXVII/288/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-02-25 12:33:18 Uchwała Nr XXVII/289/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXVII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 11:11:57 Zatwierdzenie porządku obrad sesji. XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 11:46:04 Uchwała Nr XXVIII/290/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 11:47:34 Uchwała Nr XXVIII/291/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 11:48:42 Uchwała Nr XXVIII/292/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2021 XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 11:49:31 Uchwała Nr XXVIII/293/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastarnia na lata 2021-2025” XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 11:50:54 Uchwała Nr XXVIII/294/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2015 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 11:54:09 Uchwała Nr XXVIII/295/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia na rzecz osób fizycznych z zasobu nieruchomości gminnych działki niezabudowanej i udziałów w działkach niezabudowanych w zamian za prawo własności do działek oraz za odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Jastarnia pod „Budowę ulicy (odcinka) Sportowej w Jastarni” XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 11:55:31 Uchwała Nr XXVIII/296/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymanie na cele publiczne na rzecz Gminy Jastarnia w formie darowizny nieruchomości położonych w Jastarni XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 11:57:00 Uchwała Nr XXVIII/297/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Jurata, na rzecz dzierżawcy posiadającego umowę dzierżawy zawarta na okres 10 lat XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 11:58:00 Uchwała Nr XXVIII/298/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 12:00:00 Uchwała Nr XXVIII/299/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 12:01:13 Uchwała Nr XXVIII/300/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 12:02:39 Uchwała Nr XXVIII/301/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 12:03:37 Uchwała Nr XXVIII/302/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 12:04:44 Uchwała Nr XXVIII/303/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-03-25 12:06:11 Uchwała Nr XXVIII/304/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-04-29 11:13:59 Zatwierdzenie porządku obrad sesji. XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-04-29 11:34:54 Uchwała nr XXIX/305/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-04-29 11:41:43 Uchwała nr XXIX/306/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-04-29 11:42:24 Uchwała nr XXIX/307/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jastarnia na lata 2021-2027 XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-04-29 11:43:41 Uchwała nr XXIX/308/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń magazynowych na sprzęt rybacki w budynku stanowiącym własność Gminy Jastarnia położonym w Jastarni przy ul. Portowej 43 A XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-04-29 11:44:50 Uchwała nr XXIX/309/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/246/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 rok. XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-04-29 11:46:36 Uchwała nr XXIX/310/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Jastarni nr XXVII/284/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jastarnia XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-04-29 11:50:04 Uchwała nr XXIX/311/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-05-27 12:02:44 Zatwierdzenie porządku obrad XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-05-27 12:17:06 Uchwała Nr XXX/312/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-05-27 12:18:29 Uchwała Nr XXX/313/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskich przewozów powiatowych na terenie Powiatu Puckiego XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-05-27 12:19:08 Uchwała Nr XXX/314/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Jastarnia na lata 2021 – 2023 XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-05-27 12:20:12 Uchwała Nr XXX/315/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-05-27 12:21:40 Uchwała Nr XXX/316/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-05-27 12:22:44 Uchwała Nr XXX/317/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-05-27 12:23:46 Uchwała Nr XXX/318/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-05-27 12:25:24 Uchwała Nr XXX/319/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 10:10:20 Zatwierdzenie porządku obrad XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 10:31:00 Uchwała Nr XXXI/320/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 10:44:32 Uchwała Nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jastarnia za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2020 r. XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 10:57:23 Uchwała Nr XXXI/322/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:01:55 Uchwała Nr XXXI/323/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:03:16 Uchwała Nr XXXI/324/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:07:46 Uchwała Nr XXXI/325/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2021 r. XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:09:23 Uchwała Nr XXXI/326/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/269/2001 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jastarni do kategorii dróg gminnych XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:10:23 Uchwała Nr XXXI/327/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:11:35 Uchwała Nr XXXI/328/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:12:37 Uchwała Nr XXXI/329/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:13:45 Uchwała Nr XXXI/330/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:14:44 Uchwała Nr XXXI/331/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:16:01 Uchwała Nr XXXI/332/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:17:05 Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:19:31 Uchwała Nr XXXI/334/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:20:52 Uchwała Nr XXXI/335/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:22:10 Uchwała Nr XXXI/336/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Kuźnicy XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:23:15 Uchwała Nr XXXI/337/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Kuźnicy XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-06-28 11:26:29 Uchwała Nr XXXI/338/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rezolucji XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-07-29 12:10:11 Zatwierdzenie porządku obrad XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-07-29 12:32:13 Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-07-29 12:33:15 Uchwała Nr XXXII/340/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-07-29 12:34:11 Uchwała Nr XXXII/341/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-07-29 12:35:11 Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-07-29 12:36:24 Uchwała Nr XXXII/343/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału gminnego gruntu zabudowanego w trybie bezprzetargowym na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości gruntowej XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:16:34 Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:34:15 Uchwała XXXIII/344/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:37:12 Uchwała XXXIII/345/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:38:18 Uchwała XXXIII/346/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:42:14 Uchwała XXXIII/347/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:43:06 Uchwała XXXIII/348/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:43:57 Uchwała XXXIII/349/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/165/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:46:43 Uchwała XXXIII/350/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:50:35 Uchwała XXXIII/351/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:52:20 Uchwała XXXIII/352/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Kuźnicy XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-08-26 12:30:13 Rozstrzygnięcie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:05:37 Zatwierdzenie porządku obrad XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:20:45 Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:22:03 Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:28:39 Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:31:39 Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:36:43 Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:43:09 Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:45:33 Uchwała Nr XXXIV/359/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opłaty od posiadania psów XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:47:18 Uchwała Nr XXXIV/360/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:48:30 Uchwała Nr XXXIV/361/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:49:24 Uchwała Nr XXXIV/362/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:50:30 Uchwała Nr XXXIV/363/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:51:32 Uchwała Nr XXXIV/364/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:52:32 Uchwała Nr XXXIV/365/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:53:53 Uchwała Nr XXXIV/366/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych z tytułu opłat czynszu dzierżawnego XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-10-28 10:55:26 Uchwała Nr XXXIV/367/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:08:14 Zatwierdzenie porządku obrad XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:27:38 Uchwała Nr XXV/368/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:29:00 Uchwała Nr XXV/369/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:30:32 Uchwała Nr XXV/370/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:32:16 Uchwała Nr XXV/371/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/246/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 rok. XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:33:35 Uchwała Nr XXV/372/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 rok. XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:34:32 Uchwała Nr XXV/373/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:36:18 Uchwała Nr XXV/374/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Jastarni XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:38:53 Uchwała Nr XXV/375/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/26/2015 Rady Miasta Jastarnia z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:39:56 Uchwała Nr XXV/376/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:41:24 Uchwała Nr XXV/377/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:42:33 Uchwała Nr XXV/378/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:44:43 Uchwała Nr XXV/379/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:45:56 Uchwała Nr XXV/380/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:47:16 Uchwała Nr XXV/381/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:48:49 Uchwała Nr XXV/382/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Jastarni XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-25 11:50:32 Uchwała Nr XXV/383/2021 Rada Miejskiej Jastarni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Jastarni XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-29 15:22:24 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-29 15:24:29 Uchwała nr XXXVI/384/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-29 15:33:56 Uchwała nr XXXVI/385/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-11-29 15:36:14 Uchwała nr XXXVI/386/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-14 14:01:29 Zatwierdzenie porządku obrad XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-14 14:12:18 Uchwała nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-14 14:16:25 Uchwała nr XXXVII/388/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-14 14:18:15 Uchwała nr XXXVII/389/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:07:49 Zatwierdzenie porządku obrad XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:17:09 Uchwała Nr XXXVIII/390/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:18:16 Uchwała Nr XXXVIII/391/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:19:33 Uchwała Nr XXXVIII/392/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:26:54 Uchwała Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:28:04 Uchwała Nr XXXVIII/394/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2022 roku XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:33:26 Uchwała Nr XXXVIII/395/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jastarnia XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:34:45 Uchwała Nr XXXVIII/396/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:35:54 Uchwała Nr XXXVIII/397/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:36:50 Uchwała Nr XXXVIII/398/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:38:15 Uchwała Nr XXXVIII/399/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:39:12 Uchwała Nr XXXVIII/400/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:40:24 Uchwała Nr XXXVIII/401/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:41:21 Uchwała Nr XXXVIII/402/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-23 09:42:58 Uchwała Nr XXXVIII/403/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Juracie XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-30 09:02:47 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2021-12-30 09:05:45 Uchwała nr XXXIX/404/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zabudowanej domkami letniskowymi albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-01-27 09:04:37 Zatwierdzenie porządku obrad XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-01-27 09:16:59 Uchwała XL/405/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-01-27 09:18:16 Uchwała XL/406/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-01-27 09:19:37 Uchwała XL/407/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. zmian w Uchwale Nr XXXVIII/394/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2022 roku XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-01-27 09:21:35 Uchwała XL/408/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. zmiany uchwały nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-01-27 09:22:26 Uchwała XL/409/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2022 rok. XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-01-27 09:23:13 Uchwała XL/410/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2022 rok XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-01-27 09:24:14 Uchwała XL/411/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-01-27 09:25:15 Uchwała XL/412/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-01-27 09:26:18 Uchwała XL/413/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 stycznia 2022 r. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:37:02 Zatwierdzenie porządku obrad XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:46:09 Uchwała Nr XLI/414/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Jastarnia na lata 2021-2025 XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:48:15 Uchwała Nr XLI/415/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2022-02-24 11:49:28 Uchwała Nr XLI/416/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2022 rok XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:50:26 Uchwała Nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:53:29 Uchwała Nr XLI/418/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:54:32 Uchwała Nr XLI/419/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:57:13 Uchwała Nr XLI/420/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie apelu do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:57:53 Uchwała Nr XLI/421/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jastarnia” XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:58:25 Uchwała Nr XLI/422/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jastarnia” XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:58:56 Uchwała Nr XLI/423/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jastarnia” XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 11:59:31 Uchwała Nr XLI/424 /2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jastarnia” XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-02-24 12:00:06 Uchwała Nr XLI/425/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowa Obywatelka Gminy Jastarnia” XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:06:45 Zatwierdzenie porządku obrad XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:39:44 Uchwała Nr XLII/426/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:41:04 Uchwała Nr XLII/427/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:43:08 Uchwała Nr XLII/428/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:43:56 Uchwała Nr XLII/429/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2022”. XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:45:01 Uchwała Nr XLII/430/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskich przewozów powiatowych na terenie Powiatu Puckiego XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:46:10 Uchwała Nr XLII/431/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:47:20 Uchwała Nr XLII/432/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:49:09 Uchwała Nr XLII/433/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:50:08 Uchwała Nr XLII/434/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:51:12 Uchwała Nr XLII/435/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni wstrzymał się
2022-03-31 12:52:19 Uchwała Nr XLII/436/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:53:57 Uchwała Nr XLII/437/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Jastarni XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:55:27 Uchwała Nr XLII/438/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Jastarni XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-03-31 12:57:10 Uchwała Nr XLII/439/2022 Rady Miejskie Jastarni z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jastarni nieruchomości położonych w Kuźnicy XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-14 14:04:07 Zatwardzenie porządku obrad XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-14 14:07:01 Uchwała nr XLIII/440/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:07:25 Zatwardzenie porządku obrad XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:23:57 Uchwała nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:25:12 Uchwała nr XLIV/442/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:26:45 Uchwała nr XLIV/443/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:29:48 Uchwała nr XLIV/444/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2022 r. XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:31:31 Uchwała nr XLIV/445/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:32:24 Uchwała nr XLIV/446 /2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastarni dla miejscowości Jurata XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:34:11 Uchwała nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia - dla fragmentu dz. nr 525 XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:35:43 Uchwała nr XLIV/448/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń magazynowych na sprzęt rybacki w budynku stanowiącym własność Gminy Jastarnia położonym w Kuźnicy przy ul. Hallera 23 na działce nr 217/43 obręb Kuźnica XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:37:07 Uchwała nr XLIV/449/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/189/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/147/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miasta Jastarnia do realizacji projektu „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:39:15 Uchwała nr XLIV/450/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:40:14 Uchwała nr XLIV/451/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:41:15 Uchwała nr XLIV/452/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:42:27 Uchwała nr XLIV/453/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:45:12 Uchwała nr XLIV/454/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działek niezabudowanych w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejęta na rzecz Gminy Jastarnia od osoby fizycznej pod Budowę ulicy Sportowej w Jastarni XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:46:36 Uchwała nr XLIV/455/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:49:31 Uchwała nr XLIV/456/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:51:01 Uchwała nr XLIV/457/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Jastarni XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-04-28 10:51:53 Uchwała nr XLIV/458/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Jastarni XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:04:03 Zatwierdzenie porządku obrad XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:35:58 Uchwała nr XLV/459/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:37:08 Uchwała nr XLV/460/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:38:33 Uchwała nr XLV/461/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jastarnia do realizacji promocji produktu turystycznego przedsięwzięcia strategicznego dla województwa pomorskiego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:39:46 Uchwała nr XLV/462/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2022 rok. XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:40:43 Uchwała nr XLV/463/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:41:50 Uchwała nr XLV/464/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:42:46 Uchwała nr XLV/465/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:44:01 Uchwała nr XLV/466/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:44:55 Uchwała nr XLV/467/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:46:01 Uchwała nr XLV/468/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:47:22 Uchwała nr XLV/469/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-05-26 11:49:26 Uchwała nr XLV/470/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych - opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego we własność. XLV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-06-13 15:17:13 Zatwierdzenie porządku obrad. XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-06-13 15:18:40 Uchwała Nr XLVI/471/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-06-30 12:15:11 Zatwardzenie porządku obrad XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-06-30 12:52:56 Uchwała Nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-06-30 13:05:58 Uchwała Nr XLVII/473/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jastarnia za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2021 r. XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-06-30 13:15:35 Uchwała Nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r. XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-06-30 13:21:17 Uchwała Nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-06-30 13:22:28 Uchwała Nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-06-30 13:23:27 Uchwała Nr XLVII/477/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-06-30 13:25:37 Uchwała Nr XLVII/478/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 czerwca 2022 r. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-07-28 13:17:45 Zatwierdzenie porządku obrad XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-07-28 13:38:20 Uchwała nr XLVIII/479/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-07-28 13:39:26 Uchwała nr XLVIII/480/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-07-28 13:40:14 Uchwała nr XLVIII/481/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023 XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-07-28 13:41:15 Uchwała nr XLVIII/482/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przekazania do Miejskiego Zarządu Portu w Jastarni elementów majątku gminnego XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-07-28 13:42:17 Uchwała nr XLVIII/483/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-07-28 13:43:22 Uchwała nr XLVIII/484/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-07-28 13:44:20 Uchwała nr XLVIII/485/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-07-28 13:45:21 Uchwała nr XLVIII/486/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-07-28 13:46:26 Uchwała Nr XLVIII/487/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie na terenie Gminy Jastarnia na lata 2022-2025 XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-08-25 14:41:35 Zatwardzenie porządku obrad XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-08-25 14:50:20 Uchwała Nr XLIX/488/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jastarnia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-08-25 14:51:43 Uchwała Nr XLIX/489/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie miejsca na zamontowanie serwera, nadajników w obudowie z anteną, łącza telekomunikacyjnego, kamery internetowe i hot spot na budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-08-25 14:52:36 Uchwała Nr XLIX/490/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-08-25 14:53:37 Uchwała Nr XLIX/491/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-06 12:12:47 Zatwierdzenie porządku obrad L nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-06 12:17:36 Uchwała L/492/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok L nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-06 12:23:09 Uchwała L/493/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia L nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 11:10:45 Zatwierdzenie porządku obrad LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 11:42:35 Uchwała Nr LI/494/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 11:44:12 Uchwała Nr LI/495/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 11:51:19 Uchwała Nr LI/496/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 11:54:13 Uchwała Nr LI/497/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 11:59:51 Uchwała Nr LI/498/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 12:00:55 Uchwała Nr LI/499/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 12:25:20 Uchwała Nr LI/ /2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2022-10-27 12:27:01 Uchwała Nr LI/500/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 12:27:54 Uchwała Nr LI/501/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 12:29:38 Uchwała Nr LI/502/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 12:30:54 Uchwała Nr LI/503/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonych w Jastarni LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-10-27 12:33:05 Uchwała Nr LI/504/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości LI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-11-24 10:08:54 Zatwierdzenie porządku obrad LII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-11-24 10:28:26 Uchwała nr LII/505/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok LII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-11-24 10:29:32 Uchwała nr LII/506/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia LII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-11-24 10:31:09 Uchwała nr LII/507/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 listopada 2022 r. 3) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne LII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-11-24 10:33:42 Uchwała nr LII/508/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi LII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-11-24 10:35:53 Uchwała nr LII/509/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/471/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok LII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-11-24 10:36:37 Uchwała nr LII/510/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. LII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-11-24 10:37:59 Uchwała nr LII/511/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2023 r. LII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2022-11-24 10:39:09 Uchwała nr LII/512/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 listopad