Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Jastarnia

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Lisakowski

Piotr Lisakowski

Radny

Okręg: 10, zdobyte głosy: 61, przynależność: KWW Jastarnia-Jurata-Kuźnica

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych stała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
10 próg spowalniający na ul. Sychty, obiekt rekreacji ruchowej wniosek 2019-11-08 2020-02-26

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Jastarni. I zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru I Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Jastarni I zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru II Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Jastarni I zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/368/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-11-29 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-11-29 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-11-29 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Jastarnia do Stowarzyszenia Gmin RP EUROREGION BAŁTYK w Elblągu II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-11-29 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Jastarnia do Związku Miast i Gmin Morskich w Gdańsku II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-11-29 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Jastarni II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-11-29 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-11-29 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-11-29 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-06 UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-06 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania elementów majątku Gminy Jastarnia na wyposażenie jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019 – 2023 IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2018-12-27 Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jastarnia nieruchomości (gruntu niezabudowanego) położonej w miejscowości Jastarnia. IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2019r. V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2019r. V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/47/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2019 roku VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Jastarnia od osoby fizycznej pod Budowę ulicy (odcinka) Sportowej w Jastarni VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/54/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych nieruchomości Gminy Jastarnia położonej w Jastarni VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jastarnia VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2019 VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 mraca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2019 r. VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Jastarnia od osoby fizycznej pod „Budowę ulicy (odcinka) Sportowej w Jastarni VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastarnia oraz określenia granic ich obwodów VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń magazynowych na sprzęt rybacki w budynku stanowiącym własność Gminy Jastarnia położonym w Kuźnicy przy ul. Hallera 23 VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastarnia służebnością przesyłu VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwiertnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/ 77/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/78 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-05-30 Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-05-30 Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/240/2019 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jastarnia IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-05-30 Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Jastarni do reprezentowania Rady Miejskiej Jastarni w sprawie z zażalenia Rady Miejskiej Jastarni na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie z dnia 16 maja 2019r. o sygn. GD.RZT.070/311/P/2019.KR w przedmiocie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia przyjętego uchwałą Nr VII/57/2019 z dnia 28 marca 2019r. IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-05-30 Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni wotum zaufania X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jastarnia za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2018 r. X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/86/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników na kadencję 2020-2023 X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu dzierżawy X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała Nr XI/97/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała Nr XI/98/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała Nr XI/99/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała Nr XI/100 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jastarnia nieruchomości (gruntu niezabudowanego) położonej w miejscowości Jastarnia XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Zatwierdzenie uzupełnionego porządu obrad XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała NR XI/103/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza. XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 1 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 2 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 3 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 4 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 5 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 6 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 7 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 8 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 9 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 10 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 11 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/108 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jurata od granicy miasta Jastarni do oczyszczalni ścieków XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/110 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/112 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/113 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do sądu powszechnego XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-12-19 09:44:21 Zatwierdzenie porządku obrad XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 09:59:19 Uchwała nr XV/147/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:12:43 Uchwała nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:17:58 Uchwała nr XV/149/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Jastarni XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:24:05 Uchwała nr XV/150/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia obowiązującej na terenie Gminy Jastarnia górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-12-19 10:30:43 Uchwała nr XV/151/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie Ceynowy, Portowej i Mickiewicza XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:31:59 Uchwała nr XV/152/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jastarnia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:33:39 Uchwała nr XV/153/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:35:17 Uchwała nr XV/154/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:36:25 Uchwała nr XV/155/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:37:32 Uchwała nr XV/156/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:38:32 Uchwała nr XV/157/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni wstrzymał się
2019-12-19 10:41:09 Uchwała nr XV/158/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-12-19 10:43:06 Uchwała nr XV/159/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:09:28 Zatwierdzenie porządku obrad XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:15:30 Uchwała Nr XVI/160/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:16:35 Uchwała Nr XVI/161/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:18:42 Uchwała Nr XVI/162/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:28:12 Uchwała Nr XVI/163/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:32:31 Uchwała Nr XVI/164/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:34:12 Uchwała Nr XVI/165/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:35:40 Uchwała Nr XVI/166/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Jastarnia. XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:36:50 Uchwała Nr XVI/167/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2020 rok. XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:37:32 Uchwała Nr XVI/168/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2020 rok XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:38:34 Uchwała Nr XVI/169/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jastarnia XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:39:42 Uchwała Nr XVI/ 170 / 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:40:46 Uchwała Nr XVI/171/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:41:54 Uchwała Nr XVI/172/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:43:06 Uchwała Nr XVI/173/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-01-30 13:45:54 Uchwała Nr XVI/174/ 2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:07:47 Zatwierdzenie porządku obrad XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:30:42 Uchwała Nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:32:01 Uchwała Nr XVII/176/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:34:22 Uchwała Nr XVII/177/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:36:26 Uchwała Nr XVII/178/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:40:13 Uchwała Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących „Raportu o stanie Gminy Jastarnia” XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:41:20 Uchwała Nr XVII/180/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:42:29 Uchwała Nr XVII/181/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:43:36 Uchwała Nr XVII/182/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:45:11 Uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:06:01 Zatwierdzenie zmienionego porządku obrad XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:21:59 Uchwała nr XVIII/184/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2020-2024 XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:24:48 Uchwała nr XVIII/185/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:26:47 Uchwała nr XVIII/186/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 11 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Jastarnia, wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:28:19 Uchwała nr XVIII/187/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane przekazywane są do rejestru XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:29:51 Uchwała nr XVIII/188/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:30:40 Uchwała nr XVIII/189/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2020 XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:31:44 Uchwała nr XVIII/190/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:32:54 Uchwała nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:34:09 Uchwała nr XVIII/192/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:35:13 Uchwała nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-04-30 13:36:16 Uchwała nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za