Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Michał Grafik

Michał Grafik

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 78, przynależność: KWW Młoda Jastarnia

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni członek
Komisja Gospodarki Miejskiej i Budżetu stała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Jastarni. I zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru I Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Jastarni I zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/3/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru II Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Jastarni I zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/368/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Jastarnia do Stowarzyszenia Gmin RP EUROREGION BAŁTYK w Elblągu II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegata Gminy Jastarnia do Związku Miast i Gmin Morskich w Gdańsku II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Jastarni II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-11-29 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok II zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-06 UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-06 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2018-2024 IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania elementów majątku Gminy Jastarnia na wyposażenie jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019 – 2023 IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2018-12-27 Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jastarnia nieruchomości (gruntu niezabudowanego) położonej w miejscowości Jastarnia. IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-01-24 Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Jastarni na 2019r. V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Jastarni na 2019r. V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-01-24 Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata V zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-02-28 Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/47/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2019 roku VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia, Jurata i Kuźnica VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Jastarnia od osoby fizycznej pod Budowę ulicy (odcinka) Sportowej w Jastarni VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-02-28 Uchwała Nr VI/54/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych nieruchomości Gminy Jastarnia położonej w Jastarni VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-03-28 Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jastarnia VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2019 VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 mraca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do granic administracyjnych Gminy Jastarnia w okresie sezonu kąpielowego 2019 r. VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-03-28 Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Jastarnia od osoby fizycznej pod „Budowę ulicy (odcinka) Sportowej w Jastarni VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia stref taryfowych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastarnia oraz określenia granic ich obwodów VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń magazynowych na sprzęt rybacki w budynku stanowiącym własność Gminy Jastarnia położonym w Kuźnicy przy ul. Hallera 23 VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastarnia służebnością przesyłu VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwiertnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/ 77/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/78 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-04-29 Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-05-30 Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-05-30 Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/240/2019 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jastarnia IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-05-30 Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Jastarni do reprezentowania Rady Miejskiej Jastarni w sprawie z zażalenia Rady Miejskiej Jastarni na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie z dnia 16 maja 2019r. o sygn. GD.RZT.070/311/P/2019.KR w przedmiocie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia przyjętego uchwałą Nr VII/57/2019 z dnia 28 marca 2019r. IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-05-30 Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-06-27 Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni wotum zaufania X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jastarnia za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2018 r. X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/86/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jastarni absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników na kadencję 2020-2023 X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu dzierżawy X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-06-27 Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata X zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/97/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/98/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/99/ 2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/100 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów gminnych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jastarnia nieruchomości (gruntu niezabudowanego) położonej w miejscowości Jastarnia XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Zatwierdzenie uzupełnionego porządu obrad XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-07-25 Uchwała NR XI/103/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza. XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 1 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 2 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 3 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 4 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 5 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 6 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 7 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 8 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 9 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 10 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-07-25 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej części ulicy Mickiewicza - uwaga nr 11 XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni przeciw
2019-09-26 Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Sztormowej i Ogrodowej XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/108 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jurata od granicy miasta Jastarni do oczyszczalni ścieków XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/110 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/112 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/113 /2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-09-26 Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do sądu powszechnego XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni
2019-10-24 12:21:35 Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2019-2024 XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:26:40 Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:31:39 Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:34:26 Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:36:28 Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:42:07 Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu jej płatności XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:50:28 Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:51:40 Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:52:58 Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:57:04 Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia z zasobu nieruchomości gminnych działki niezabudowanej w zamian za odszkodowanie za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Jastarnia od osób fizycznych pod „Budowę dróg wraz z budową miejsc postojowych, zjazdów indywidualnych, z odwodnieniem i oświetleniem odcinków ulic: Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, Braci Kłosów oraz ulicy Ceynowy w miejscowości Jastarnia” XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2019-10-24 12:08:35 Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:07:47 Zatwierdzenie porządku obrad XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:30:42 Uchwała Nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:32:01 Uchwała Nr XVII/176/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:34:22 Uchwała Nr XVII/177/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:36:26 Uchwała Nr XVII/178/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/240/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:40:13 Uchwała Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących „Raportu o stanie Gminy Jastarnia” XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:41:20 Uchwała Nr XVII/180/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:42:29 Uchwała Nr XVII/181/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:43:36 Uchwała Nr XVII/182/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-02-27 13:45:11 Uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:39:19 Uchwała Nr XIX/195/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia na lata 2020-2024 XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:42:24 Uchwała Nr XIX/196/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:43:48 Uchwała Nr XIX/197/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:45:10 Uchwała Nr XIX/198/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Jurata XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:47:25 Uchwała Nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na: umorzenie w całości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, odroczenia terminu płatności nieumorzonej części wraz z rozłożeniem zapłaty na 24 raty oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych od ww. należności, a także odroczenia terminu płatności opłaty rocznej oraz o rozłożenie zapłaty na 24 raty oraz umorzenie w całości odsetek naliczonych od w/w należności związanych z gruntem położonym w Jastarni. XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:48:42 Uchwała Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:49:52 Uchwała Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:51:01 Uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za
2020-05-28 12:52:02 Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Jastarni za