Komisja Gospodarki Miejskiej i Budżetu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Gospodarki Miejskiej i Budżetu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Jastarni

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Budzisz członek
Sylwia Chabowska członek
Iwona Czapp członek
Michał Grafik członek
Michaela Gronalewska członek
Aneta Kałamarz członek
Daniel Kohnke członek
Bartosz Selin 0przewodniczący
Rafał Stobba członek
Wojciech Tul członek
Piotr Wiśniewski 1 wiceprzewodniczący