Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

lokalizacja defibrylatorów AED na terenie Gminy Jastarnia

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2020-02-17, data przekazania: 2020-02-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bartosz Selin radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-02-26