Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Monika Putkowska za
2 Wojciech Tul za
3 Daniel Kohnke za
4 Bartosz Selin za
5 Aneta Kałamarz za
6 Sylwia Chabowska za
7 Piotr Lisakowski za
8 Iwona Czapp za
9 Leszek Budzisz za
10 Rafał Stobba za
11 Michaela Gronalewska za
12 Piotr Wiśniewski nieobecny
13 Andrzej Kohnke nieobecny
14 Michał Grafik nieobecny
15 Błażej Bieżuński nieobecny